Kun je goed lobbyen en hou je van financieel besturen?

Deze vacature is niet meer actief

Organisatiegegevens

Ideewinkel

Peter Engbers

Help mee aan de verduurzaming van Leiden en omstreken!

Wil je graag jouw financiële (bestuurders)ervaring inzetten voor de verwerkelijking van duurzame projecten in Leiden? Kun je goed lobbyen? Hou je van kloppende getallen? Dan zoeken wij jou!

Gevraagd: Penningmeester

Wat bieden we?

Een kleine, gemotiveerde (netwerk)organisatie met een aantal eigen duurzame projecten en een groot lokaal netwerk. Een gezellig en gemotiveerd bestuursteam. Kansen om jouw  visie en passie voor duurzame ontwikkeling op een praktische manier in te zetten en jouw eigen kennis te delen en te verrijken.

Plek in onze organisatie

Als penningmeester ben je lid van het bestuur. Het bestuur regelt de overkoepelende zaken. De projectleiders zijn inhoudelijk en budgettechnisch verantwoordelijk voor hun project, waaronder de daarbij werkende vrijwilligers.

Wat ga je doen?

Jij bent onze financiële deskundige. Eén van onze belangrijkste activiteiten is fondsenwerving voor bestaande en nieuwe projecten. Daarbij is het een sport om onze eigen beheerskosten zo laag mogelijk én gedekt te houden. Jij weet subsidieverstrekkers te overtuigen en projectleiders te ondersteunen bij de aanvraag en afrekening van subsidies. Je werkt nauw samen met  de medewerker boekhouding. Je bent hiervoor sparring partner en samen maken jullie onze begroting en het financiële jaarverslag. Je legt verantwoording af aan een kascommissie. 

Wanneer?

Zoals bij alle vrijwilligerswerk gaat het om je eigen drive en organisatie. Wij willen graag onze eigen projecten uitbreiden. De rol van de penningmeester is hierin cruciaal. Met jouw enthousiasme kun je ons hierbij helpen! Wij vergaderen als bestuur zo’n 8 x per jaar (’s avonds).

Wat vragen we van je?

Allereerst passie om van Leiden en haar omstreken een gezonde, heilzame omgeving te maken. Je hebt financiële (bestuurders)ervaring en verstand van boekhouden. Je bent integer, vasthoudend en precies, en je kunt effectief communiceren. Je maakt je sterk voor de missie van de Ideewinkel!  

Wil je meer weten of solliciteren? 

Kijk op: www.Ideewinkel.nl en/of neem contact op met Peter Engbers: bestuur@ideewinkel.nl.

Over de organisatie

Missie en Visie Ideewinkel

Onze missie is mee te werken aan een omgeving waar mensen handelen met respect voor mens en milieu. Dit doen wij door het stimuleren, het faciliteren en het met elkaar in verbinding brengen van duurzame (burger)initiatieven in Leiden e.o. 

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Global Goals) van de V.N., vastgesteld op 25 september 2015 vormen een belangrijke inspiratiebron voor ons. Lokale initiatieven die passen binnen de hierin geformuleerde doelstellingen kunnen gebruikmaken van het contactennetwerk van de Ideewinkel en zich presenteren via ons interactieve platform en ontmoetingspunt, het Groene Ideecafé. Daarnaast adviseert de Ideewinkel initiatiefnemers bij de vormgeving van hun project. Zo nodig bestaat de mogelijkheid om een kleinschalig nieuw project in de Ideewinkel onder te brengen. 

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie met ANBI-status.

Ons Ideecafé vindt plaats op de derde maandagavond van de maand in café Scheltema, Marktsteeg 1, 2312 CS Leiden, zie https://www.ideewinkel.nl/ideecafe. Gemeente, Universiteit, duurzame organisaties en betrokken burgers ontmoeten elkaar hier en leggen de verbinding om van Leiden een duurzame, gezonde stad te maken! Toegang is gratis. Vrijwillige bijdragen zijn welkom.

Voor alles wat: hoofd en handen, voor lange periode of éénmalig, alle hulp en inzet is welkom! Onze andere projecten zijn:

 • Duurzame inspiratietuin Vrij Groen vlakbij het Valkenburgse Meer
 • Voedselbos Okkerheide in de Merenwijk
 • Ontdek natuur in je buurt: samenwerkingsproject tussen wetenschap en burgers
 • Filosofie van de duurzaamheid: leesclub onder gespreksleiding van een echte filosoof!

https://www.ideewinkel.nl/projecten/

 

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Goede doelen
 • Dieren, natuur en milieu
 • Informatie en advies
 • Administratie
 • Bestuur en organisatie
 • Coachen
 • Financiën/boekhouden
 • Fondsenwerving / Sponsoring
 • Organiseren
 • Corona hulp
 • Vanuit huis
 • Andere regionale gemeente
 • Leiden
 • Oegstgeest
 • Niet voor een specifieke doelgroep
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • Jongeren van 18 t/m 26 jaar
 • © Copyright 2022
 • Dorpskracht |
 • Communicatie : Legit