Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden e.o.

Stuur open sollicitatie
Organisatiegegevens

Oegstgeest

06-51002071  Website

Zorgverlening aan mensen in de terminale fase, die thuis in de eigen vertrouwde omgeving willen overlijden, doch onvoldoende mantelzorg hebben om de zorg thuis te kunnen bieden.

Vrijwilligers worden ingezet bij patiĆ«nten in de terminale fase, die thuis willen blijven. De mantelzorg kan wel voldoende zijn, doch de verzorging van de patiĆ«nt in de laatste levensfaseĀ kan dusdanig zwaar zijn, dat familie en omgeving deze taak niet meer volledig aankunnen.OpgeleideĀ en ervarenĀ vrijwillers worden dan enkele dagdelen per week ingezet om de zorg even over te nemen en om deĀ mantelzorger te ontlasen.Ā De hulp, die in bovenstaande gevallen wordt gegeven door de Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg (VPTZ)Leiden en omgeving, is aanvullend op de zorg die door professionele instellingen wordt gegeven (bijv. de thuiszorg). Vrijwilligers maken het mogelijk dat de patiĆ«nt de laatste levensfase thuis kan verblijven. Tijdens het vrijwilligerswerk krijgt u ondersteuning van de coƶrdinator. Vrijwilligers krijgen trainingen aangeboden om het werk te kunnen doen en voor meer verdieping. Middels een maandelijks teamoverleg wordt men op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de terminale zorg.

Kenmerken

 • Zorg en hulpverlening
 • Leiderdorp
 • Andere regionale gemeente
 • Leiden
 • Oegstgeest
 • Zoeterwoude
 • Ouderen
 • Chronisch zieken
 • Mensen met een lichamelijke beperking
 • Mensen met GGZ achtergrond
 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Mensen uit een andere cultuur
 • © Copyright 2021
 • Dorpskracht |
 • Communicatie : Legit