info@leergeldleidenenomstreken.nl

Stuur open sollicitatie
Organisatiegegevens

Leiden

0712074118  Website

Gezinnen met kinderen ondersteunen door mogelijk te maken dat ze meedoen met schoolactiviteiten, de goede schoolspullen hebben, kunnen sporten en/of actief zijn op cultureel gebied. De behoeften worden besproken tijdens huisbezoeken, de ondersteuning geschiedt in natura. Motto: alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

St. Leergeld Leiden verleent steun aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die ten gevolge van de financiële situatie in het gezin onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Onder het motto “Alle kinderen mogen meedoen!” wordt bereikt dat deze kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten die van belang zijn voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zoals schoolactiviteiten, sport en cultuur, en zorgen we ervoor dat er geen belemmeringen zijn om een opleiding te volgen.

St. Leergeld Leiden bestaat uit een bestuur, een coördinator en intermediairs. Allen zijn vrijwilligers. Onze unieke formule houdt in dat intermediairs tijdens huisbezoeken bespreken hoe de kinderen ondersteund kunnen worden.

Vacatures van info@leergeldleidenenomstreken.nl

Kenmerken

  • Goede doelen
  • Onderwijs en educatie
  • Leiden
  • Kinderen
  • © Copyright 2022
  • Dorpskracht |
  • Communicatie : Legit